Avtal.doc
HDisk-Akuten - HårDdisk-Akuten
AVTAL & GARANTI (En översikt)!
För detaljerad information, klicka på Avtal.doc till vänster.
 

Nu lönar det sig
Äntligen finns en
möjliget att rädda ditt..

>> mera info

 
 


 

 

.
Kunden kontaktar HDA och vid överenskommelse sluts ett avtal mellan HDA och Kunden om följande:

Kunden förbinder sig att via post eller bankgiro inbetala överenskommen startkostnad i Svenska kronor, samt på ett
säkert sätt förpacka och insända sin skadade hårddisk till HDA på angiven adress.

Eventuell returfrakt betalas av kunden i Svenska kronor via postförskott.
Eventuell returfrakt plus frakt av ny hårddisk betalas av kunden i Svenska kronor via postförskott.
Fraktkostnad för en ny hårddisk betalas av Kunden i Svenska kronor via postförskott.

HDA förbinder sig att hjälpa Kunden först via telefonsupport för att avgöra om en test rekommenderas, för att HDA sedan
skall kunna avgöra om dataåterhämtning ifrån den skadade hårddisken kan vara möjlig.

Vid överenskommelese om test, gör HDA, efter att startkostnadenär inbetald och hårddisken har anlänt, en manuell
och en databaserad undersökning, undersökningarnas resultat meddelas till kunden som får pris- och och ungefärlig tids-
uppgift
om det visar sig att återhämtning av data är möjlig.

Om testdata är possitivt och Kunden väljer att återhämta tillgänglig data, lagras den återhämtade datan på en ny
högkvalitativ hårddisk eller annat media, detta skall ha avtalats vid tillfälle då testresultatet överlämnades. Vid detta
tillfälle skall också avtalas om HDA skall återsända den skadade hårddisken eller ej. Därefter återsänder HDA hårddisken/
hårddiskarna till Kunden och har därmed fullgjort sitt uppdrag.
DOKUMENTET FORTSÄTTER HÄR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid köp av ny hårddisk gäller normal tillverkargaranti.
HDA garanterar att vår målsättning och våra ansträngningar för att Kunden skall återfå sina data är av yttersta vikt för oss som Kundberoende företag. Och vår strävan är att hålla hög kvalitet och bra priser.

HDA har även ett sekretessåtagande gentemot kunden (inom ramen för svensk lagstiftning), och vi vi vill påpeka att HDA återställer endast data och anledning att kontrollera innehållet på hårdisken finns ej, om inte Kunden särskilt omfrågar det räddningsbara innehållet. Särskild avsökning av diskens innehåll debiteras extra.

Om Kunden överskrivit data, eller att vissa sektorer blivit skadade, innan eller när problemet uppstod kan det betyda att trots att hårddisken är räddningsbar kan vissa delar inte räddas.

Till sist kan vi bara tillägga att vår räddningsprocent är hög och att tekniken hela tiden går framåt och våra arbetsmetoder ständigt förfinas.

TILL DOKUMENTETS BÖRJAN


 

 

 

 

 

  © Copyright 2006. CDM PROduktion.........Vi har F-Skattsedel