Beställning
Hur du gör ; Steg1 & Steg2 ; Företag & Privat
Vi räddar data
Nyheter

Nu lönar det sig
Äntligen finns en
möjliget att rädda ditt..

>> mera info

  
INFORMATION

HDisk-Akuten (HDA), har som målsättning: "Att till ett bra pris och med snabb hantering, rädda/återställa data från våra Kunders hårddiskar" och datamedia . Samt att vara" BÄST" på marknaden

HDA undersöker vid mottagandet, hårddisken och gör en bedömning om data/hårddisken går att återställa, kontaktar Kunden och talar om vilka möjligheter som finns, samt lämnar ett kostnads- och tidsbesked.

Om hårddisken inte går att rädda, men innehållet, så för vi över data på ett för kunden lämpligt media. Som kan vara en högkvalitethårddisk från oss, eller CD- alternativt DVDskivor.
Vid stora datamängder överför HDA endast data till en ny hårddisk.

En startkostnad uttages alltid, oavsett vilket resultat undersökningen leder fram till, och skall betalas i samband med att hårddisken skickas till oss. Se mer om priser under fliken produkter.

Tänk på att förpacka hårddisken noga, så att den inte skadas ytterligare i transporten.

HDA har fullständigt sekretessåtagande (inom ramen för svensk lagstiftning) avseende datainnehåll.
OBS! HDA räddar data men kontrollerar inte innehållet.

 


 

 
 

  © Copyright 2006. CDM PROduktion..........Vi har F-Skattsedel

HAR DU DRABBATS AV DETTA? ELLER BEHÖVER HJÄLP MED DETTA ?
En hårddiskkrasch, en hårddisk krasch, en virus attack, återställa data, rekonstruera data, få data tillbaka, trasig hårddisk, återställa data från kraschad hårddisk, reparera hårddisk, rekonstruera data, hjälp vid hårddiskkrasch, hårddiskfel, harddisk error, skadad hårddisk, hårddisk slutat fungera, disk error, data recovery, get data back, restore data "återställa data, datarädddning, rädda data, datarekonstruktion. KONTAKTA HDISK-AKUTEN