Två Stegs Raketen
 

Nu lönar det sig
 


 

 


 

 


Vår filosofi är som säkert framgått av annan text "att i första hand rädda data till en "bra"
kostnad". Detta utan att du som kund riskerar annat än startkostnaden. Mer hur du skall göra under infoknappen.

Vi börjar med vad vi kallar
Steg 1.
Som är den första och billigare varianten och som alltid kan bedömas vara lönsam. Vid Steg 1 räddar vi en mycket hög procent av alla inskickade hårddiskar (data).Om data inte kan räddas i Steg 1, väljer våra kunder som har mycket viktig och värdefull data, (data som kanske ej går att ersätta ens med mycket arbete och stora kostnader), att gå vidare till steg 2.
Steg 2.
I detta steg görs en ny undersökning, denna gång mer avancerad och i renrumsmiljö. I Steg 2 räddas nästan alla inskickade hårddiskar (data).

Startkostnaderna i detta steg baseras på tidigare fakta och lämnas som en offert till
kunden. Vid godkännande skall avgiften betalas i förskott. Och även i Steg 2 riskeras endast startkostnaden, om data ej går att rädda.
OBS! Nu bättre priser för Dig som svåra problem och behöver avancerad laboratoriehjälp.


 

 


 

 

 

 


  © Copyright 2006. CDM PROduktion