*
Hur gör du?; Steg1 & Steg2 ; Företag & Privat

HAR DU DRABBATS AV DETTA? ELLER BEHÖVER HJÄLP MED DETTA ?
En hårddiskkrasch, en hårddisk krasch, en virus attack, återställa data, rekonstruera data, få data tillbaka, trasig hårddisk, återställa data från kraschad hårddisk, reparera hårddisk, rekonstruera data, hjälp vid hårddiskkrasch, hårddiskfel, harddisk error, skadad hårddisk, hårddisk slutat fungera, disk error, data recovery, get data back, restore data "återställa data, datarädddning, rädda data, datarekonstruktion. KONTAKTA HDISK-AKUTEN

Vi samarbetar med ett av världens mest avancerade laboratorium när det gäller de svåraste fallen. Där är villkoret maximal sekretess. Alla arbeten är certifierade av respektive tillverkare. Expresshantering finns som tillval. Full ersättning krävs först när garanti kan lämnas att begärd
dataräddning kan utföras.


Snabbast möjliga info?? Klicka på "Hur gör du?", ovan till vänster.

Några ord från Ove & Kenneth

Vi ordermottagare pratar dagligen
med många nya och återkommande kunder. Återkommande är oftast dataföretag som vänder sig till oss.

Ett är säkert vi har gjort många
glada. För det får vi höra av kunder
som dels blivit rekommenderade
till oss, samt våra återkommande kunder där själva handlingen att kontakta oss igen talar för sig själv

Vi har nu hållit på i några år med
att hjälpa Företag, Myndigheter, Institutioner och Privatpersoner
att få tillbaka sina viktiga data.
Vi har växt i storlek och kunskap
utan att för den skull lämna vår
pris & kvalitetsfilosofi, som ju är en bidragande orsak till ovannämnda.

Våra resurser och våra kontakter
med världens största företag i branschen samt aktiva hårddisktillverkare, gör att
vi anser oss kunna erbjuda det
absolut bästa till lägsta möjliga
priser.

Den maximala sekretess som
t.ex myndigheter och stora
företag kräver i all sin hantering.
Den har vi, och kan vidimera.


Firefox 1024 x 768
 

HDisk-Akuten återställer data som Du trodde var förlorade !
Vi räddar hårdiskar för Windows och MAC samt Linux.
Ex.Typ. IDE, SCSI, S-ATA, RAID, USB 1+2,
Firewire IEEE 1394 A+B


 

ORDERMOTTAGNINGEN

Alltid hög kvalitet, och bra priser! Vi räddar en mycket stor del av antalet inskickade
objekt som omfattar hårddiskar, minnen och cd skivor, i Steg 1.
Om det finns data kvar räddar vi de flesta inskickade objekt i Steg 2.
OBS vi är ensamma om detta upplägg, som är till för att skona kundens
plånbok, samt till för att öka tillströmmningen av vårt stora antal nöjda kunder.

Mobil: 0732-511350 * 0732511360
Tel: 0732-511350/360

Kan Du inte komma åt data på hårddisken? Har Du av misstag raderat, formaterat hela
eller delar av din hårddisk? Har du av misstag tagit bort en eller flera partitioner.........?
Då kan vi med stor säkerhet rädda din hårddisk eller den data som finns på den!
Vi
räddar även data från CD skivor, minneskort och disketter.

Tekniska och fysiska skador

Har Du mycket viktiga data på din hårddisk, och Du misstänker
att den har tekniska skador (T.ex. blivit tappad, eller utsatt för
annat yttre våld)? Data kan trots detta kanske räddas, men då
förmodligen till större kostnader. Detta skall då naturligtvis
jämföras med att producera samma innehåll en gång till!

 

Dataförluster

Vid dataförluster orsakade t.ex. av misstag, virus eller av fel
på hårddiskens yta, finns det stora möjligheter att återställa
både hårddisk och data. Till kostnader som tål att jämföras
med att köpa ny hårddisk samt producera och installera nytt innehåll.

 
........

  © Copyright 2006. CDM PROduktion............Vi har F-Skattsedel